Seminarji v februarju 2013

Območne obrtne zbornice po celotni severno primorski regiji organizirajo, v februarju 2013, seminarje na katerih bosta predavala tudi naša svetovalca Mitja Premrl in Tamara Mozetič. Na katerikoli seminar se lahko prijavite na pristojni območni obrtni zbornici. Več o načinu prijave si lahko preberete na spletnih straneh posameznih območnih obrtnih zbornic oziroma se obrnete na samo zbornico za več informacij.

 

Kratek opis seminarjev

 

Davčni obračun za leto 2012 ter novosti v letu 2013

Zakonske podlage in pravila za sestavo davčnega obračuna, izdelava bilance stanje, poslovnega izida in davčnega obračuna, po posameznih postavkah in z različnimi primeri, na kaj moramo paziti, roki za oddajo... Vse teme bodo predstavljene za s.p.-je kot tudi za d.o.o.-je. Predstavljene bodo tudi novosti v letu 2013.

 

Novosti v 2013 – normirani odhodki, obdavčitve v povezavi z ZPIZ-2, novosti na REK-ih, spremembe ZDavP-2

- normiranci po 1. 1. 2013 (prednosti, slabosti, stopnja obdavčitve, prehodno obdobje,…)

- nova »davčna lestvica« in višja stopnja obdavčitev, spremembe osebnih olajšav

- obdavčitev najemnin po 1. 1. 2013

- vpliv ZPIZ-2 na obdavčitev dohodkov iz zaposlitve (plače - minimalna osnova, odpravnine po 1. 1. 2013, avtorski honorar, podjemna pogodba, povračila stroškov v zvezi z delom, delna oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev,…)

- upokojitev in opravljanje dejavnosti (možnosti zavarovanja, obdavčitve…)

- novosti na REK obrazcih po 1. 1. 2013 ( ZDOH-2,ZPIZ-2)

- spremembe ZDavP-2; novosti pri »pobiranju« davkov

 

Statusno preoblikovanje podjetja in prenos podjetnika

Pregled preoblikovanja samostojnega podjetnika v d.o.o. 

 


 

Seznam seminarjev

 

11. 2. 2013

Kraj izvedbe: OOZ Tolmin, http://www.ooz-tolmin.si/

Tema: Davčni obračun za leto 2012 ter novosti v letu 2013

Kdaj: 11. 2. 2013 ob 16:00

 

13. 2. 2013

Kraj izvedbe: OOZ Nova Gorica, http://www.ooz-novagorica.si/

Tema: Davčni obračun za leto 2012 ter novosti v letu 2013

Kdaj: 13. 2. 2013 ob 16:00

 

14. 2. 2013

Kraj izvedbe: OOZ Nova Gorica, http://www.ooz-novagorica.si/

Tema: Novosti v 2013 – normirani odhodki, obdavčitve v povezavi z ZPIZ-2, novosti na REK-ih, spremembe ZDavP-2

Kdaj: 14. 2. 2013 ob 9:00

 

18. 2. 2013

Kraj izvedbe: OOZ Idrija, http://www.ozs.si/Ozbornici/OOZ/Idrija/Kontaktiinlokacija.aspx

Tema: Davčni obračun za leto 2012 ter novosti v letu 2013

Kdaj: 18. 2. 2013 ob 16:00

 

19. 2. 2013

Kraj izvedbe: OOZ Sežana, http://www.ooz-sezana.si

Tema: Statusno preoblikovanje podjetja in prenos podjetnika

Kdaj: 19. 2. 2013 ob 15:00

 

21. 2. 2013

Kraj izvedbe: OOZ Ajdovščina, http://www.ooz-ajdovscina.si

Tema: Davčni obračun za leto 2012 ter novosti v letu 2013

Kdaj: 21. 2. 2013 ob 18:00